Autor – Cătălina Iliescu

În dorinţa de a-şi pune în ordine averea şi agoniseala de o viaţă, intuind apropierea morţii iminente în Constantinopolul ce îl întemniţase în urma denunţului mincinos al lui Vasile Lupu, cu rugămintea adresată “tuturor prietenilor”, ca să le fie “milă de casa noastră, de nu ne-am priceput la purcesul nostru să ne tocmim casa cum se cade, ca să nu fie pre urma noastră price şi gâlceavă între ruda noastră sau între prieteni, căci că n-am ştiut că voi veni la una ca aceasta” Miron Barnovschi scria în capitala Imperiului, la 22 iunie 1633 o “scrisoare”, testamentul său, de fapt, în care, între altele, se îngrijeşte şi de înzestrarea, aşa cum se cuvine unui lăcaş domnesc – biserica Sf. Ioan Botezătorul – cu cele de trebuinţă: “Aşijderea, biserica Sf<ântul> Ioan Cârstiteli, iar în târg în Iaşi, care iaste făcută de noi iar nu este săvârşită, şi acolo să aibă să o săvârşească şi veşminte şi alte ce va trebui la acea biserică să aibă a face”.

Descarcă pdf

Tags: , ,