Autor – Marius Chelcu

Pe parcursul documentării necesare acestei scurte intervenţii am avut curiozitatea de a căuta pe Internet informaţii privitoare la biserica armeană din Iaşi. În cadrul unei pagini rezervate monumentelor de arhitectură ecleziastică din cuprinsul oraşului, recunoscut în România ca fiind cel care păstrează cea mai mare densitate de edificii de acest gen, am regăsit o scurtă prezentare ce se încheia printr-o concluzie în care am văzut întruchiparea cinismului şi ignoranţei. Menţionându-se starea de pronunţată degradare în care se află biserica, se face specificarea că lucrările de restaurare stagnează din cauza numărului foarte redus al membrilor comunităţii armene. Nedumerirea noastră porneşte de la un simplu exerciţiu de logică, şi anume că, indiscutabil, cei câţiva armeni din Iaşi, i-am putea probabil număra pe degete, nu vor dispune niciodată de fondurile necesare demarării unei asemenea lucrări. Dacă această observaţie s-a dorit a fi o scuză pentru previzibila dispariţie a unei părţi, zicem noi, importante din patrimoniul cultural şi istoric al oraşului, atunci într-o astfel de justificare nu putem întrezări decât fructele amare ale uitării şi indiferenţei.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,