Autor – Costică Asăvoaie

Biserica Sfântul Gheorghe Lozonschi, în forma sa actuală, a fost construită în anul 1800, dată indicată de pisania originală amplasată pe faţada de S, la dreapta intrării în biserică.
Textul pisaniei este următorul:”/cu ajutorul lui Dumnezău zi /ditorul a toate s-au facut a / ceastă sfântă biserică unde să p / răznuieşte hramul marilor / mucenici Gheorghe şi Ecateri / na de robul său Iordachi Lozăn / schi, pentru sufletul său i a soţii sale Ecaterina i şi fii [lor] să / i i a tot niamul şi a tuturo /pravoslavnicilor creştni /Amin. 7308 – 1800, Calfa Canili”.
Actualul lăcaş a fost construit pe locul altuia mai vechi, construit din lemn (conform unor informaţii din 3 martie 1794 şi 29 septembrie acelaşi an).

Descarcă pdf

Tags: , ,