Autori – Iosef Kovacs, Anca Filip

Obiectivele principale ale studiului constau în identificarea valorilor de patrimoniu construit, în definirea şi delimitarea zonelor lor de protecţie şi a zonelor protejate din teritoriul administrativ, pe baza analizei evoluţiei şi caracteristicilor teritoriului studiat şi stabilirea modului de construire în teritoriul studiat. Studiul fundamentează Planul Urbanistic General al comunei Suceviţa şi face propuneri pentru regulamentul aferent P.U.G.

Sursele documentare utilizate în activitatea de cercetare au fost următoarele: documente de arhivă, cărţi, studii istorice, monografii, hărţi istorice şi contemporane, relevee, fotografii,  documente iconografice, inscripţii. Au fost cercetate documente din biblioteca INMI şi arhiva INMI, fondurile CMI şi DMI, hărţi istorice aflate în Arhivele Naţionale şi în Biblioteca Academiei Române, documente din arhiva Mănăstirii Suceviţa, documentaţii puse la dispoziţie de Primăria comunei Suceviţa…

Citește în format pdf

 

Tags: ,