Autor –  Tereza Sinigalia

În 1972, UNESCO a creat o structură nouă vizând protecţia monumentelor istorice: Lista Patrimoniului Mondial. Această Listă cuprinde cele mai valoroase creaţii din toate ţările, de pe toate continentele şi din toate epocile, recunoscute ca atare pe plan mondial şi beneficiind de un regim special de protecţie, respectiv de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare. Înscrierea unui monument sau a unui grup de monumente pe această Listă este rezultatul unui laborios proces de selecţie efectuat de un comitet special căruia îi sunt asociaţi raportori din ţări diferite, care analizează dosarele întocmite de ţările care îşi depun candidatura şi a căror acceptare se face prin votul Comitetului Patrimoniului Mondial. Faptul de a avea unul sau mai multe monumente sau grupe de monumente înscrise pe această Listă înseamnă o recunoaştere universală a valorilor dintr-o ţară, dar incumbă pentru aceasta o serie de mari  responsabilităţi, în primul rând un regim de protecţie special, care include şi un anume sistem de monitorizare din partea forului internaţional.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,