Autor – Virgil Polizu

În condiţiile existente în Europa secolelor XV şi XVI cu conjuncturi favorabile, sau de cele mai multe ori potrivnice, care au marcat în timp teritoriul Moldovei, evoluţia artistică excepţională, ce însoţeşte domeniile lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu, debutează, ideea unanim acceptată, în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi continuă unitar, în sens ascendent, până în finalul secolului al XVI-lea, definind un tip de arhitectură apreciat ca stil propriu şi recunoscut nu numai ca denumire, ca moldovenesc.

Descarcă pdf

Tags: , ,