Autor – Liviu Brătuleanu

Prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna, cap de serie şi manifestare plenară prin monumental al rolului de Atlet al creştinătăţii asumat încă din primii ani de domnie de principele Moldovei, a constituit un manifest şi totodată a fost un model pentru ctitoriile ce au urmat. Prima construcţie a Mănăstirii Putna fusese biserica (1466-1469), urmând a fi încheiat ca ansamblu monahal abia peste un deceniu. Din ansamblul mănăstiresc ctitorit de Ştefan, destinat iniţial a fi necropolă domnească şi fortăreaţă, azi singura construcţie originală (din etapa Ştefan cel Mare) este turnul numit al Tezaurului După cum glăsuieşte pisania turnului

„Binecredinciosul domn a toată ţara Moldovei, Io Ştefan voievod, fiul lui Bogdan voievod a zidit şi a făcut turnul acesta şi zidul în jurul mănăstirii în anul 6989 (1481) luna mai 1”.

Situat pe latura de vest a incintei, în axul intrării şi fiind cap de perspectivă, Turnul Tezaurului se distinge prin dimensiuni şi prin caracterul său robust aminteşte pirgurile din cadrul mănăstirilor athonite…

Citește în format pdf

Tags: ,