Autor – Laura Dumitrescu, Costel Avram, Adrian Puișor

Dezvoltarea durabilă înseamnă “dezvoltarea care satisface necesităţile generaţiei prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi” (Raportul Brundtland, 1987). Elementele-cheie care trebuie avute în vedere pentru realizarea dezvoltării durabile în domeniul construcţiilor sunt, în principal:
− reducerea folosirii surselor de energie şi a epuizării resurselor naturale;
− conservarea ariilor naturale şi a biodiversităţii;
− asigurarea calităţii mediului construit şi managementul unui mediu interior sănătos.
− în cazul clădirilor obişnuite, existente, supuse unor lucrări de refacere sau a celor noi, este necesar să fie satisfăcute exigenţele de performanţă stabilite prin Legea privind calitatea în construcţii nr. 10/1995. Se pune însă problema adaptării acestora în cazul lucrărilor de reabilitare a clădirilor cu caracter monumental.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , ,