Autor – Petre-Răzvan Luca

Procesul de conştientizare a răspunderii faţă de patrimoniul cultural şi natural a străbătut un itinerar de secole până când a devenit firească adoptarea de către statele lumii a unor măsuri de ordin legislativ, şi, deopotrivă, organizarea unei vaste reţele de organisme şi asociaţii internaţionale, având în centrul lor ideile creării cadrului juridic special, instituţionalizarea instrumentelor adecvate de cunoaştere şi punere în valoare a bunurilor culturale şi naturale.
Numeroase mărturii ne arată că ideile de protejare şi apărare a patrimoniului cultural şi natural pătrund şi se vehiculează în toate ţările lumii, fiind influenţate de evenimentele politice care au avut loc în decursul timpului, de particularităţile şi specificul diferitelor regiuni, de dezvoltarea economică a fiecărei ţări şi a societăţii umane în ansamblul ei.

Descarcă pdf

Tags: , , ,