Autor – Aneta Luca

Procesul de conştientizare a răspunderii faţă de patrimoniul cultural, inclusiv faţă de cele mai  importante bunuri culturale – monumentele – a străbătut un itinerar de secole până când a devenit firească organizarea unei vaste reţele de organisme şi asociaţii internaţionale şi, deopotrivă, adoptarea de către statele lumii a unor măsuri de ordin legislativ, având în centrul lor ideile creării cadrului juridic special, instituţionalizarea instrumentelor adecvate de cunoaştere şi punere în valoare a acestor bunuri. Adoptarea şi generalizarea sistemelor juridice şi organizatorice a permis manifestarea politicii de stat în domeniul îndrumării şi organizării ocrotirii patrimoniului cultural naţional, ca expresie a ,,nevoii de dirijare sistematică, centralizată, de stat, a acestui domeniu, prin forme şi instituţii speciale, printr-o metodologie unică, pusă mai presus de interesele centrifuge ale deţinătorilor de monumente sau ale diverşilor factori de
influenţare”.

Descarcă pdf

Tags: , , ,