Autor – Ion Sandu, Adrian Dima, Irina-Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu

Procedeul utilizării silicaţilor solubili în sistem apos, ca liant, a fost şi este foarte mult utilizat la obţinerea formelor de turnare din amestecuri pe bază de materiale naturale silicioase (nisip, bentonită de turnătorie, caolin, caolinit, cromit, cromomagnezină etc.) şi anumite tipuri de argile. Procesul de liere cu silicaţi solubili are la bază fie mecanisme asemănătoare realizării şi consolidării frescelor cu hidroxizilor alcalino – pământoşi, proces numit carbonatare, când are loc reacţia:
Na2O×nSiO2×xH2O + CO2→ Na2CO3 × qH2O + n(SiO2 + pH2O)
gel silicic sau în formă restrânsă
Na2SiO3 + CO2 → Na2CO3 + SiO2
fie alte procese acido-bazice sau de schimb ionic, cu absorbţie sau eliminare de apă, în care sunt implicate forţe de adeziune şi coeziune.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , ,