Autor – Dan Olaru

Într-o serie de lucrări, prof. B. Szabo face câteva clasificări pentru structurile portante istorice în general. Se reţin aici cele mai interesante informaţii în temă.
Prima clasificare este după stilul arhitectural. Aici sunt enumerate:
Structurile istorice de factură bizantină (unde se includ şi cele denumite brâncoveneşti), care se caracterizează prin bolţi semisferice cu pandantivi şi prin turle;
Structurile istorice romanice, caracterizate de: bolţile cilindrice sau în cruce, pereţii portanţi groşi fără contraforţi, şarpante din ferme principale fără contravântuiri;
Structurile istorice gotice, caracterizate de: bolţile mai svelte nervurate, pereţii mai svelţi şi cu
contraforţi, şarpante specifice;
Structurile istorice romanice, cuspecificul: bolţi şi cupole cu nervuri “purtate”, pereţii portanţi cu goluri mari;
Structurile istorice baroce, unde apar bolţile cilindrice cu dublă curbură (calota boemă), dispar  contraforţii, şarpantele sunt specifice;
Structurile istorice clasiciste, caracterizate de eclectism, dar şi de semne ale gândirii inginereşti;

Descarcă pdf

Tags: , , , , , ,