Autor – Smaranda-Doina Nour, Iulian–Dumitru Lupușoru

După o atentă cercetare a documentelor se consideră că satul Chiţoc comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui, are o vechime mai mare decât cea atestată de cel mai vechi document care s-a găsit, o scrisoare ce consemnează la data de 31 mai anul 7125 (1617) vânzarea unei poşti din moşia moştenită de Samfira lui Mihăilă din Hiţoci, lui Iacob şi femeia lui Brânduşa, contra sumei de 14 taleri. Începând din anul 1690 până în 1840 documentele lipsesc; aceasta pledează pentru o părăsire a satului, odată cu zălogirea moşiilor din Costeşti şi Chiţoc de către Gligorescu, fost vătaf al păhărniciei lui Antohie, mare armaş. Repopularea acestor locuri se datorează venirii unei populaţii din zona Cojocna (Cluj), în jurul anilor 1800, care a trăit la un loc cu vechii chiţoceni.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , , , ,