Autor – Paraschiva Victoria Batariuc

Primul sediu al Mitropoliei Moldovei, biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, a intrat încă din a doua jumătate a secolului XIX în atenţia mai multor autori, cu preocupări felurite, făcând fie obiectul unor studii speciale, fie fiind menţionată în lucrări cu o tematică diversă.
Ceea ce trebuie subliniat încă de la început este faptul că, în multiseculara sa existenţă biserica Mirăuţi a cunoscut în ultimul deceniu al secolului XVIII, în perioada când Bucovina se găsea sub stăpânirea  habsburgică, un moment dramatic. Autorităţile austriece au permis, la un moment dat, în anii 1791-1792, unor locuitori de altă confesiune decât cea ortodoxă demolarea mai multor biserici din Suceava, între care şi sediul vechii mitropolii. Cele mai multe lucrări, atât ştiinţifice, cât şi de popularizare, dedicate bisericii Mirăuţi îşi focalizează atenţia asupra acestui episod din istoria venerabilului edificiu.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,