Autor – Stela Cheptea

Mănăstirea Aroneanu a fost ridicată în partea de răsărit a Iaşilor, în “ţarina” târgului medieval. În documentele vremii “mănăstirea lui Aron Vodă” apare şi sub numele de “mănăstirea Sfântului Nicolae din ţarina târgului Iaşi”, “mănăstirea grecească Sfântul Nicolae din ţarină” etc.
Data ctitoririi bisericii existente astăzi este incertă. În finalul Letopiseţului Ţării Moldovei, Grigore Ureche nota următoarele în legătură cu ridicarea mănăstirii de către Aron vodă: “că, după atâtea răutăţi ce făcuse, să se apuce să să facă şi un lucru bun, ca să nu-i vie osândă. Şi s-au apucat în anii 7102 (1594), de au făcut mănăstire în ţarina Iaşilor, care să chiamă Aron vodă, pre numele domnului, unde iaste hramul sfetii Nicolae”.

Descarcă pdf

Tags: , , ,