Autor – Mircea D. Matei

Între arheologii medievişti şi arhitecţii restauratori au dăinuit, multă vreme, divergenţe majore,  generate de optica specialiştilor din cele două domenii amintite, în ceea ce priveşte abordarea arheologică a monumentelor de cult, care urmau să intre în restaurare.
Prima şi, poate, cea mai importantădintre neînţelegeri era provocată de chiar amploarea cercetărilor arheologice necesitate de întocmirea proiectului de restaurare şi aceasta datorită faptului că, potrivit, din păcate, unei practici mai vechi şi adânc înrădăcinate, arheogilor li se cerea (şi nu puţini acceptau, spre paguba, în primul rând, a proiectului de restaurare) să se limiteze la furnizarea unor date sumare, privind nivelurile de călcare (în interiorul şi în exteriorul monumentului) sau adâncimea unor fisuri sau fracturii, care apăreau în elevaţie şi continuau, cu certitudine, în fundaţia monumentului

Descarcă pdf

Tags: , , ,