Autor – Paulică Răileanu, Vasile Mușat, Iulian Crupa

Geomorfologic municipiul lași se încadrează astfel: regiunea – Podișul Moldovei, subregiunea – Câmpia Moldovei, unitatea – Câmpia Jijiei inferioare, subunitatea – Culoarul Bahluiului.
Cutremurele din zona municipiului lași sunt condiționate, în primul rând, de epicentrele din depresiunea Bârladului și zona Vrancea.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,