Autor – Teodor Octavian Gheorghiu

În 2002 firma „Prodomus” din București finaliza studiul Texturi urbane românești extracarpatice, coordonat de arh. Daniela Tutunea. Se încerca, cu acea ocazie, să se ofere soluții de reabilitare urbanistică în cazul special al zonelor istorice ale orașelor românești extracarpatice. Pentru acel studiu, am furnizat materialele necesare capitolelor Istoria urbanizării spațiului românesc extracarpatic, Studii de  caz-evoluția teritorială a 7 orașe până la sfârșitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea, Studii de caz – zonificarea funcțională și morfologică a 7 orașe până la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea și Două studii de caz (Buzău și Târgoviște) – diagnoza morfo-structurală a centrelor istorice. Intre studiile de caz era și cel dedicat Iașilor.

Descarcă pdf

Tags: , , ,