Autor – Doina Mira Dascălu

Pe fundamentul veacurilor în care, de la Ștefan cel Mare la Vasile Lupu, spațiul construit moldovean și-a conturat o personalitate din ce în ce mai distinctă, secolul al XVIII-lea impune treptat transformări evidente ale modului de locuire, având drept consecință înnoirea cadrului construit rezidențial. Din analiza evoluției urbane ieșene se observă că în veacul al XVIII-lea, ca și în veacurile anterioare, funcțiunea de locuire continuă să domine celelalte funcțiuni urbane, în pofida diversificării lor. În structura fondului construit predomină evident locuințele.

Descarcă pdf

Tags: , ,