Autor – Tereza Sinigalia

Scopul scurtei mele intervenții este cel de a face ceva mai multă lumină într-un fenomen care a fost de mai multă vreme remarcat în arhitectura și arta din Țările Române, dar cu precădere în Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare și al lui Petru Rareș, iar în Țara Românească, nu fără temei credem, în vremea domniei lui Alexandru II Mircea, fratele lui Petru Șchiopul, în pronaosul bisericii mănăstirii Bucovăț din județul Dolj, unde, pe peretele de vest al naosului, se află și portretele celor doi, însoțiți de unii membri ai familiilor lor.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,