Autor – Mircea D. Matei, Gheorghe Sion

În anul premergător omagierii trecerii în eternitate a marelui Ștefan al Moldovei, am socotit potrivit să readucem în atenția specialiștilor – indiferent de natura preocupărilor lor – una din problemele, care așteaptă, încă, să fie rezolvate, legate de aspectele numeroase și complexe ale vieții militare a Moldovei, în timpul domniei strălucitului voievod. Chiar dacă suntem conștienți de faptul că chiar și numai menționarea acestei probleme va provoca o adevărată nedumerire a multora dintre persoanele participante la acest prestigios simpozion, simpla afirmație că problema încadrării cronologice a lucrărilor desfășurate la Cetatea de Scaun a Sucevei și la cetatea Neamț, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, se înscrie printre cele mai puțin cunoscute date (și, din această cauză, rămâne îndeajuns de controversată), nu va rămâne fără comentarii.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , ,