Autor – Voica Maria Pușcașu

Componentele fostului ansamblu de arhitectură medievală ce alcătuiseră Mănăstirea Dobrovățului – atâtea câte s-au mai păstrat până astăzi – configurează încă o incintă rectangulară, străjuită de un masiv turn de poartă pe latura sa estică, incintă care cuprinde la interiorul său monumentala Biserică Mare, cea construită de Ștefan cel Mare, cu hramul „Coborârea Sfântului Duh” și Biserica Mică, cu hramul „Sf. Gheorghe”, construită cândva, la o dată anterioară anului 1607. În partea de vest a actualei incinte, la cca. 40 m distanță de fațada vestică a Bisericii Mari a intervenit – într-o etapă cronologică neprecizată dar ținând, oricum, de vremi mai recente – construirea unei pânze din zidărie de piatră, dispusă pe direcția nord-sud. În special Biserica Mare – dar și ocazional incinta – au fost cercetate cu interes încă de la sfârșitul sec. al XIX-lea. Instituită ca așezământ monahal domnesc și înzestrată ca atare încă din anii 1499-1503, Mănăstirea Dobrovățului cunoaște o perioadă de prosperitate până câtre mijlocul sec. al XVI-lea.

Descarcă pdf

Tags: , ,