Cuvânt înainte

Ajuns la a VII-a ediție a sa, Simpozionul Național Monumentul – Tradiție și viitor, ținut la Iași în 2005, se remarcă printr-o gamă diversă a comunicărilor de ordin istoric, științific și practic, precum și printr-o pasiune deosebită în a evidenția semnificațiile multiple ale monumentelor istorice în viața comunității umane.
Mănăstiri și schituri, biserici de parohie, palate, castele, conace și case boierești sunt prezentate nu totdeauna în splendoarea lor arhitectural-artistică fascinantă, ci în suferința cronică a degradării lor și în speranța activă a restaurării și revalorificării lor spiritual-culturale. Indirect, volumul de față este un nou apel la mai multă grijă și dăruire pentru monumente, la mai multă atenție în a păstra și cultiva aceste „cărți de identitate spirituală” ale poporului român la nivel regional, național și european.
Din volum transpare o preocupare permanentă a fiecărui autor de a fi actual și convingător, cultivând deodată un spirit de competiție și de cooperare, cu demnitate națională și cu deschidere universală.
Felicităm și binecuvântăm pe toți organizatorii și sponsorii Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor, ediția a VII-a, precum și pe toți care au contribuit la alcătuirea și editarea acestui volum, publicat, și de data aceasta, în Editura mitropolitană TRINITAS din Iași, ca semn al coresponsabilității și conlucrării Bisericii cu oamenii de specialitate din domeniul restaurării, conservării și punerii în valoare a monumentelor istorice din România.
O carte folositoare nu numai pentru specialiștii în domeniu, ci și pentru clerici și mireni, monahi și monahii, studenți în teologie și iubitori de istorie și artă!
† Daniel
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Tags: , ,