Autor – Dumitru Agachi

Mănăstirea Coșula, din satul care a preluat numele de la edificiul ce dăinuie de 470 de ani în proximitatea Miletinului, constituie unul dintre puținele repere medievale ale județului Botoșani. Biserica mănăstirii aparține epocii lui Petru Rareș, a doua perioadă de maximă înflorire a Moldovei Evului de Mijloc, după cea ștefaniană, care a încheiat gloriosul veac al XV-lea.

Dintre ctitoriile vremii lui Petru Rareș biserica de la Coșula este singulară în județul Botoșani, fiind dintru început edificată ca una de mănăstire, retrasă din lume în vestiții codri, de atunci, de pe valea Miletinului. Mănăstirea este o ctitorie boierească din anul 1535 a marelui vistiernic Mateiaș Coșolvei.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,