Autor – Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaiei

În ultimii ani, în literatura de specialitate s-a acordat o atenție deosebită genezei orașului medieval extracarpatic și, în primul rând, a celui din teritoriul estic, fapt ce se datorează îmbogățirii documentației, celei scrise adăugându-i-se informația obținută pe cale arheologică, astfel încât coroborarea celor două surse a îngăduit concluzii mai mult decât interesante. În context, s-a evidențiat rolul pe care l-au avut „oaspeții” în statornicirea structurilor urbane, deoarece în veacul trecut subiectul a fost privit diferit de cercetători în funcție de baza documentară sau de indicațiile ideologice. Astfel, unii dintre istoricii din perioada antebelică au pus pe seama coloniștilor întemeierea orașelor noastre, iar, după anii ‘50, subiectul a fost în bună parte ignorat ori s-a dat prioritate absolută factorului local, astfel că numai în ultimele decenii ale veacului trecut cercetările arheologice și-au impus rezultatele.

Descarcă pdf

Tags: , , ,