Autor – Lucian-Valeriu Lefter

Din amintirea celor plecaţi dintre noi s-a născut sentimentul neuitării, înveşnicit în listele cu nume întocmite pentru pomenirea lor. Izvoare istorice şi genealogice de certă valoare, în vechime pomelnicele aveau menirea de a păstra numele strămoşilor pentru urmaşi, cu datoria acestora de a le „recita” ciclic şi ritualic. Acesta a fost şi rostul celor trei pomelnice de la jumătatea secolului al XVIII-lea, păstrate la Muzeul Episcopiei Huşilor. Tripticul de la biserica din Gârceni, întocmit în anul 1746 de Anastasie zugravul, a fost valorificat mai demult de Doina Rotaru1. Însă cel pe care îl înfăţişăm în rândurile de faţă nu a mai avut această fericită soartă, de a fi cunoscut cititorilor. Îi aparţine autoarei amintite această iniţiativă, pe care nu a mai reuşit să o ducă până la capăt, timpul a fost grabnic şi însăşi numele ei i-a rămas înscris întro altă înşiruire de nume. Pomelnicul despre care facem vorbire aparţine vechiului schit Hârsova, respectiv bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Mănăstirea, comuna Deleşti, judeţul Vaslui, datat la văleatul 7264 < 1755/1756>. Tripticul este din lemn, alcătuit din trei voleţi, închis având dimensiunile 38 X 19,5 cm, iar deschis: 38 X 39,5 cm…

Citește în format pdf 

* Acest studiu face parte dintre rezultatele proiectului de cercetare CNCSIS-UEFISCSU, PNII-IDEI, nr. 75/2008.

 

Tags: ,