Autor – Gavrilean Bogdan

Atât operațiunile de conservare, cât și intervențiile de restaurare ale bunurilor de patrimoniu, implică, pe lângă parcurgerea unor etape metodologice și tehnologice bine stabilite și avizate în prealabil de comisiile de specialitate, efectuarea unei documentații coerente și detaliate. În fapt, aprobarea propunerilor intervențiilor de restaurare depinde într-o primă fază de calitatea documentației din dosarul respectiv, urmând ca pe parcurs să fie consemnate atât în formă scrisă, cât și grafică sau vizuală, toate informațiile relevante pentru desfășurarea actului de restaurare.

Descarcă pdf

Tags: , , ,