Autor – Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Ioan Sârghie

Investigarea ceramicii prin metode ale științelor exacte vine în sprijinul metodelor de datare sau atribuire proprii arheologiei, bazate pe stratigrafie sau pe analiza stilistică. Metode fizico-chimice ca spectroscopia de emisie sau absorbție atomică, SEM- EDX sau analiza prin activare cu neutroni servesc pentru determinarea constituenților minori și elementelor în urme în studiile ce vizează stabilirea provenienței, tehnici cum sunt petrografia pe secțiuni subțiri și difracția de raze X permit identificarea mineralelor sau compușilor cristalini înglobați în ceramică, iar difracția și fluorescența de raze X sunt utilizate pentru determinarea materialelor utilizate în realizarea decorației vaselor, în timp ce pentru datarea ceramicii se utilizează metoda luminiscenței stimulate optic sau termic (OL sau TL).

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,