Autor – Cezara Mucenic

Orașul București, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, se întinsese către nord până la „Capul Podului” adică a Podului Mogoșoaiei unde firesc se așezase și Bariera. După aceasta teritoriul aparținea zonei pădurii și lacurilor printre care continua drumul ce ducea fie către nord-vest la Mogoșoaia, fie către nord la Ploiești și mai departe la Brașov. Locuri aflate în imediata vecinătate a orașului, se remarcaseră prin bogăția vegetației și deosebita calitate a apei.
Toate aceste binefaceri vor capta interesul domnului Nicolae Mavrogheni (26 martie 1786 – 8 iunie 1790). Acesta, va găsi zona propice ridicării unor construcții ce servesc pe de-o parte programelor sale edilitare și de mai bună funcționare economică a orașului, iar pe de altă parte ca loc de odihnă pentru domn.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,