Autor – Adina Grigorovschi, Mircea Grigorovschi

De importanță mai mică sau mai mare, monumentele zonei metropolitane Iași se află situate pe teritoriul a 13 comune limitrofe municipiului Iași, comune care în anul 2004 au semnat împreună cu Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași actul de constituire al zonei metropolitane. Aceste comune sunt: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Victoria, Valea Lupului, Ungheni.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,