Autor – Maria Popa

Secolul al XIX-lea a reprezentat și pentru orașul Huși o perioadă de noi și importante transformări, definindu-i-se în linii mari profilul urbanistic pe care l-a păstrat fără prea mari modificări până acum câteva decenii. Situat într-un cadru natural deosebit de favorabil din punct de vedere agricol, într-o mică depresiune a Podișului Central Moldovenesc, pe artera comercială a râului Prut, târgul Huși a cunoscut un însemnat progres economic, social și cultural. Pe lângă funcția de centru comercial, meșteșugăresc și mai ales manufacturier în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la Huși s-a dezvoltat industria prelucrătoare de materii prime agroalimentare, în special, de produse viticole și animaliere.

Descarcă pdf

Tags: , , ,