Autor – Val Condurache

Proiectul „Strada Lăpuşneanu” e o utopie frumoasă, cu mult mai mici dimensiuni decât refacerea, după al doilea război mondial, a Pieţii Vechi din Varşovia, complet distrusă de bombardamente şi reconstruită după planşe şi fotografii de epocă. Şi dacă Piaţa Veche din Varşovia a fost reconstituită în întregime, din strada Lăpuşneanu, altădată un Corso al Iaşului evocat de Alexandru Paleologu, nu mai poate fi refăcut decât un colţ, acela dinspre Astoria, pornind de la cinematograful Tineretului, Muzeul Unirii şi terminând cu cinematograful Republica şi Atelierele UAP. Sunt multe restituiri de fãcut. Cinematograful Tineretului a „ucis” un restaurant de epocă, dar acesta din urmă mai poate fi adus la fosta lui nobilă condiţie, pentru că există toată documentaţia necesară. Clădirea Muzeului Unirii este aproape finalizată. Cinematograful Republica a fost modernizat, din păcate, în anii ’60-70 cu un strălucit elan al distrugerii.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,