Autor – Cornelia Bordașiu

Sunt foarte frecvente în cazuistica restaurării situațiile în care operele ne parvin fragmentar. Conservarea lor presupune în primul rând stoparea degradărilor active ale stratului pictural, ceea ce în primă fază a intervențiilor impune consolidarea suportului original de lemn.
La operele fragmentare suportul prezintă îndeobste degradări masive produse de diferențele mari de microclimat care au acționat în timp asupra lemnului, știut fiind că fibra acestuia, în tendința de a-și asigura un regim higric echilibrat, absoarbe și elimină excesul de umiditate în mod diferențiat, se contrage și se dilată în funcție de temperatura mediului ambiant.

Descarcă pdf

Tags: , ,