Autor – Smaranda Gâlea
În prezentul demers am încercat să mergem pe urmele lui Roger Bolomei, arhitect ce şi-a pus amprenta pe modelarea actualului centru istoric al oraşului Piatra Neamţ. Acesta şi-a desfăşurat activitatea în împrejurările istorice ale începutului secolului al XX-lea, perioadă în care oraşele erau supuse înnoirii, atât prin tematica funcţională a clădirilor şi zonelor  urbane, cât şi ca registre formale arhitecturale. Astfel, în arhitectura oraşului Piatra Neamţ au apărut construcţiilor clasiciste, neogotice, art-nouveau şi chiar cubiste, registre funcţionale moderne. Adeseori încărcătura decorativă şi formală este inspirată din arhitectura populară şi medievală (brâncovenească, goticul moldovenesc) creând un aşa-zis „stil neoromânesc”, cu o tentă locală bine definită. Zona centrală a oraşului Piatra Neamţ, în care străjuiau vestigiile Curţii domneşti, a fost definitivată, într-o formă apropiată de cea actuală, încă din acea perioadă. Din vestigiile medievale mai existau Turnul lui Ştefan cel Mare, o porţiune din zidul de incintă pe partea de nord, spre biserica „Sf. Ioan”, case şi  cancelarii adosate zidului spre nord şi est (toate în ruină) şi o zonă dens construită, spre sud, spre actualul bulevard „Alexandru cel Bun”. Această stradă era strada comercială a oraşului, construită cu magazine ce aveau locuinţe la etaj, uneori cu rol de „hotel”.
La sfârşitul secolului al XIX-lea s-a construit aici şi un teatru. Spre nord erau case ce aparţineau de fostele cancelarii domneşti, case domneşti, construcţii în ruină. Pe locul caselor domneşti au fost ridicate construcţii succesive, care au acoperit sau distrus vechile vestigii. Astfel, aici a fost casa boierului Alecu Cru penschi, zis „Poloboc”, stăpânul moşiei şi satului Poloboc (comuna Rediu). …

Citește în format pdf

Tags: ,