Autor – Ruxandra Nemțeanu

Perioada domniei Regelui Carol I, până la primul război mondial, este din punct de vedere stilistic caracterizată prin preluarea aproape concomitenta a mai multor modele stilistice europene (cu diferitele lor varietăți locale, în funcție de locul de inspirație), de la clasicism la eclectism, cu ecouri ale Artei 1900. Acestor importuri li s-au adăugat, începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, preocupările pentru identificarea unui stil național, cunoscut ulterior sub numele generic de neoromânesc. Pentru această perioadă de înnoiri europene, administrația din acea perioadă, se va strădui să pregătească sub diverse forme, prima generație de arhitecți români în Franța, la École de Beaux-Arts.

Descarcă pdf

Tags: , , ,