Autor – Gabriela Nicolau

Așa cum iluștri nostri înaintași s-au străduit să ne lase moștenire acestă casă pentru a fi păstrată ca un model de casă românească, noi am încercat să-i dăm o viață nouă, pentru că acestă casă cu tot ce are ea mai de preț constituie „o punte culturală între trecut si viitor”.
Într-un oraș a cărui istorie se pierde în negura vremurilor, pe fostul drum al Bucureștilor (în prezent str. Democrației nr. 2) s-a păstrat o casă frumoasă, din „altă lume”, cu iz arhaic, de o eleganță distinsă și un rafinament desăvârșit – este Casa de târgoveț din secolul XVIII – XIX, cunoscută și sub numele de „Casa Hagi Prodan”.

Descarcă pdf

Tags: , ,