Autor – Radu Moţoc

„Era timpul să fie amintită însemnătatea acestei catedrale cu un destin atât de strălucitor dar în acelaşi timp supus unor grele încercări ale vremurilor potrivnice creştinismului. Ansamblu de o rară frumuseţe arhitecturală, izvor al înţelepciunii, turn neclintit al creştinătăţii, loc mereu chemător de alinare a sufletului creştin, catedrala a fost şi rămâne o carte de vizită a municipiului Bălţi.”

Cu aceste cuvinte de deschidere parohul catedralei Arhimandrit Marchel Mihăescu începe broşura consacrată împlinirii a 70 de ani de la sfinţirea catedralei. Catedrala a suferit în perioada regimului totalitar „experienţa” profanării, îmbrăţişând soarta vitregă a sute de locaşuri sfinte de pe mult pătimitul pământ al Basarabiei. Oraş negustoresc cu o populaţie majoritară evreiască, cunoscut prin bâlciurile anuale de cai, Bălţi a fost întemeiat înainte de 1750 pe moşia unui boier Catargi. Odată cu reînfiinţarea Episcopiei Hotinului în anul 1923 cu reşedinţa la Bălţi, pentru o populaţie numeroasă exista o singură biserică cu hramul „Sf. Nicolae” şi aceasta amplasata în cartierul evreiesc. Era firesc ca episcopul Visarion Puiu* să ridice o biserică reprezentativă pentru acest oraş în acele condiţii.
Primul gând al episcopului a fost să se adreseze Primului Ministru Ion I.C. Brătianu cu scrisoarea nr. 40 din 4/17 iunie 1923 în care relata: „Episcopia Hotinului are reşedinţa în oraşul Bălţi, localitatea cea mai însemnată din colţul de nord-est al ţării, cu o populaţie de peste 50.000 locuitori, din care cea mai mare parte sunt evrei. Dar în tot oraşul acesta, pentru trebuinţele cultului public al poporului ortodox, nu este decât o singură biserică, ce serveşte astăzi şi de catedrală. De aceea, pentru a se dobândi un locaş de închinăciune poporului ortodox din această localitate, apoi, spre a se da Episcopiei o catedrală măreaţă, în stil naţional…. este absolut nevoie de construirea unei frumoase biserici şi a unei reşedinţe episcopale. Şi în vederea împlinirii acestei trebuinţe, de atâta însemnătate religioasă şi naţională, venim a Vă ruga, Domnule Prim-Ministru, să binevoiţi a dispune ca înaltul Guvern să hotărască: A se face prin Ministerul Cultelor şi Artelor planurile necesare catedralei şi reşedinţei episcopale din oraşul Bălţi. …

Citește în format pdf