Autor – Cornelia Bordașiu, Bogdan Ungurean

Reprezentând unul dintre importantele monumente istorice ale Iașului, biserica „Banu”, cunoscută și sub denumirea de „Biserica calicilor”, este atestată documentar încă de la 1638, din perioada domniei lui Vasile Lupu. Inițial din bârne de stejar, ridicată la 1705 de Savin Banu, zis „Zmucilă”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, biserica a ars în timpul invaziei cazace. Ea a fost rezidită din piatră și cărămidă la 1802, cu hramul „Duminica tuturor sfinților”, după planurile arhitectului Her Leopold, din inițiativa mitropolitului Iacob Stamati.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,