Autor – Adrian Puișoru

La 3 martie 1865 a luat ființă în Iași o școală de fete, având ca directoare pe Smaranda Macri, numită atunci „Externatul secundar de fete”, care a funcționat în localul unei școli primare din strada Sărărie, închiriat de la Zinca Donici. La 20 februarie 1866 școala se mută la biserica Sf. Sava, în casele ocupate de colonelul Cornescu, funcționând cu programul de gimnaziu, transformându-se în școală profesională. În anul 1882 s-a reînființat Externatul de fete, într-un local din strada Sărărie, cu 88 eleve pentru clasa I-a și cu un corp didactic din 7 persoane, având directoare pe Maria Anfilochi, născută Xenopol. În 1887 școala s-a mutat în casele Șendrea din strada V. Alecsandri, colț cu Sf. Spiridon (azi Bd. Independenței), iar în 1896 în strada Procopie, casele Șendrea, unde mai înainte a fost Școala Comercială de gr. II, iar după trei ani, în 1908, i s-a dat numele de „Oltea Doamna”.

Descarcă pdf

Tags: , , , , , ,