Autor – Ion Muscalu

Miron Barnovschi s-a născut în anul 1590 în satul Toporăuți, din Bucovina istorică, consemnat în hrisoave în 1435, de lângă Cernăuți, fiul lui Dumitru Barnovschi, vornic de Huși în vremea lui Aron Vodă, fost mare paharnic și apoi mare postelnic în timpul lui Ieremia Movilă, și al Elisabetei-Elisaftei, fiică a hatmanului Melinte Balica, boier muntean din familia Buzeștilor, statornicit în Moldova din vremea domniei lui Petru Șchiopul și a Anei (Șcheauca), soră a lui Ieremia, Simion și a mitropolitului Gheorghe Movilă.

Descarcă pdf

Tags: , , ,