Autor – Radu Moțoc, Alexandru Budișteanu

Comisiunea Monumentelor Istorice, înființată în anul 1892, sub autoritatea Ministerului Instrucțiunii Publice, decide publicarea începând cu luna ianuarie 1908, a revistei periodice sub denumirea de „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, redacția urmând să funcționeze la Administrația Casei Bisericii din București. Buletinul, prevăzut să apară trimestrial, conform deciziei ministeriale, urma să fie editat sub conducerea membrilor Comisiunii, care împreună cu administratorul Casei Bisericii alcătuiau comitetul de redacție. Buletinul, se mai preciza, urma să apară sub îngrijirea secretarului Comisiunii, care avea datoria să pregătească și să procure materialul necesar, să-l aducă la cunoștința comitetului de redacție și să supravegheze tipărirea lui.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,