Autor – Ion Giurcă

Conceptul de operă comemorativă de război este definit în Legea nr. 379/2003, în această categorie înscriindu-se edificiile, monumentele de artă, plăcile și altarele comemorative, troițele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcții realizate în memoria: persoanelor care au decedat în timpul și din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai căror cetățeni au fost; cetățenilor români, internați civili de război sau deportați; membrilor formațiunilor de Cruce Roșie și ale corespondenților de război, decedați în timpul și din cauza conflictelor armate, îndeplinind o misiune; cetățenilor români, care au murit în timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale. Înțelesul dat de cadrul normativ românesc operelor comemorative de război și „destinatarilor” acestora este asemănător, în linii generale, cu cel din alte state europene.

Descarcă pdf

Tags: , , ,