Autor – Mihaela Grancea

În România, regimul ceaușist deși a promovat naționalism – comunismul a ignorat prezervarea patrimoniului istoric. Mai mult, chiar a distrus o bună parte din acesta, realitate îndeobște cunoscută. Cimitirele au fost și ele afectate de politicile de „sistematizare adminis trativ-teritorială”, desființarea necropolelor urbane fiind o practică. De regulă, dezafectările erau „justificate” datorită unor fenomene precum: supraaglomerarea care afecta nevoile de înhumare, în acest caz considerându-se că singura soluție era desființarea secțiunilor mai vechi (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea) pentru a crea locuri noi pentru înmormântări, atitudine care, din nefericire, se mai practică și astăzi în (vezi felul în care, în Cimitirul Municipal din Sibiu, secțiunile luterană și catolică se restrâng pentru  extinderea celei ortodoxe, iar unele monumente cu valoare patrimonială sunt dezafectate). În epocă, mai erau invocate criza de terenuri necesare pentru construcțiile civile, precum și rațiunile de ordin igienic.

Descarcă pdf

 

Tags: , , , , ,