Autor – Judit Pál

Secolul al XIX-lea a fost un secol în care procesul de urbanizare – după o perioadă destul de lungă de stagnare – a luat avânt în Transilvania. Transilvania și, cu atât mai mult, teritoriul scaunelor secuiești au constituit periferia Imperiului Habsburgic și mai târziu a Monarhiei Austro-Ungare, periferie care era la o distanță considerabilă de teritoriile mai dezvoltate ale Monarhiei în ceea privește nivelul urbanizării (Secuimea era considerată, de fapt, de către istoriografia tradițională, ca o regiune neurbanizată). În continuare mă voi axa în primul rând pe două aspecte: structura planimetrică, respectiv schimbarea aspectului urbanistic și al imaginii orașelor (adică a celor 12 localități cu privilegii orășenești) din zona fostelor scaune secuiești în decursul secolului al XIX-lea.

Descarcă pdf

Tags: , , ,