Autor – Tereza Sinigalia

Intrarea Bucovinei sub stăpânire austriacă, în 17751, a adus însemnate modificări în viața religioasă a provinciei, printre cele mai notorii fiind desființarea mănăstirilor ortodoxe, dintre ele păstrându-se în funcție numai trei – Putna, Dragomirna și Sucevița, ultima în dependența Schitului Mare din zona  Cernăuți – și crearea Fondului religionar ortodox, care administra bunurile recuperate de la așezămintele monahale în beneficiul comunităților parohiale.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,