Autor – Virgiliu Z .Teodorescu

Comunicarea de faţă are ca obiectiv evocarea împrejurărilor istorice dramatice care au făcut ca, în pragul iernii anului 1916, să fie părăsită capitala ţării, Bucureşti; a urmat un exod al instituţiilor, al unor  întreprinderi, al unei mari părţi din populaţia oraşelor din Oltenia şi Muntenia, nevoită să se refugieze în Moldova şi mai ales la Iaşi. Pe această cale s-a ajuns la o supra-populare ce a provocat situaţii  excepţionale. Mai mult, acestora li se alătura un masiv contingent al armatei ruse care, prin veleităţi, comportament, prin intenţii declarate sau abil ascunse, au contribuit la o degradare a vieţii, dar şi a tot ce era patrimoniul oraşului. Numărul instituţiilor evacuate, enorma creştere a numărului de vehicule de tonaje ce depăşeau capacitatea portantă a pavimentului străzilor oraşului, au provocat respectivelor căi rutiere adevărate cratere, fiind un pericol şi pentru starea clădirilor limitrofe şi a cetăţenilor de pe  trotuare.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,