Autor – Sorin Iftimi

Investigaţiile făcute până acum pentru studierea „planurilor de locuri” din vechea capitală a Moldovei ne-au condus spre o zonă a oraşului privilegiată din acest punct de vedere: intersecţia dintre Uliţa Mare şi Uliţa Podului Vechi. Este un loc situat lângă mănăstirea Trei Ierarhi, în apropierea Curţii domneşti, cu privire la care s-au păstrat mai multe reprezentări „cartografice”, precum şi un mare volum de  documente, cu ajutorul cărora vechile planuri pot fi explicitate. Este vorba despre un set de şapte planuri ale locurilor dintre Uliţa Mare şi Uliţa Strâmbă, majoritatea lor datând de la sfârşitul veacului al XVIII-lea, păstrate la Arhivele Naţionale Iaşi, în colecţia Documente; acestea se referă la proprietăţile aflate, în urmă cu mai bine de două secole pe locul blocului „Casa Cărţii” de pe Bd. Ştefan cel Mare. Lor li se adaugă o schiţă de plan care înfăţişează locul caselor şi cişmelelor dintre Podul Vechi şi uliţa Sf. Nicolae, până  aproape de Poarta Curţii domneşti.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,