Autor – Sorin Iftimi

Arhivele istorice păstrează o categorie specială de izvoare cartografice cărora li s-a acordat prea puţină atenţie pânã în prezent de către cercetătorii preocupaţi de studiul evoluţiei topografiei urbane. Este vorba despre „planurile de locuri” care însoţesc adesea seriile de documente referitoare la diverse proprietăţi orăşeneşti. Aceste reprezentări grafice apar, în cazul Iaşilor, spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, având un rost practic, acela de a desluşi evoluţia complicată a diferitelor terenuri supuse succesiunii, divizării sau vânzărilor.

Descarcă  pdf

Tags: , , , ,