Autor – Mircea D. Matei

Printre reperele cronologice importante ale primei decade a domniei lui Alexandru cel Bun, data de 8 octombrie 1408 ocupa un loc cu totul deosebit, atât pentru politica internă, cât şi pentru cea externă promovate de voievodul moldovean. Devenit domn al Moldovei în condiţiile complexe pe care le crease intervenţia directă a lui Mircea cel Bătrân în impunerea lui Alexandru pe scaunul domnesc al Moldovei – care provocase nemulţumirea profundă a regatului catolic polon – Alexandru cel Bun s-a văzut silit să adopte o serie de măsuri menite să atenueze (pentru că de dispărut cu totul nu putea fi vorba) adversitatea regatului vecin faţă de voievodul moldovean. Într-adevăr, succesiunea, la intervale destul de scurte (14021, 1404, 1407), a primelor acte omagiale, prin care voievodul moldovean îl recunoştea pe Vladislav Iagiello, regele Poloniei, drept suzeran al său, cu greu ar putea fi interpretată altfel decât ca o încercare de a-l asigura pe puternicul sau vecin (şi adversar, de la nord!) de fidelitatea sa personală şi a Moldovei, ca Stat, faţă de Polonia.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,