Autor – Cornelia Bordaşiu

În lucrarea de faţă, ne-am propus să realizăm o succintă analiză comparativă a iconostaselor de la bisericile „Sf. Spiridon”; „Duminica Tuturor Sfinţilor” (Banu) din Iaşi şi biserica „Sf. Parascheva” a  Episcopiei din Roman, ale căror picturi sunt atribuite aceluiaşi autor. Iconostasele, realizate în stil baroc, poleite cu aur pe forma decorativă, au o pictură ce datează din anii: 1802 la „Banu”; 1805 la Roman şi 1813 la „Sf. Spiridon”, după cum reiese din atestările documentare. Cercetarea comparativă a celor trei iconostase a fost  efectuată în vederea efectuării proiectului de restaurare la iconostasul bisericii „Banu”. Cercetarea întreprinsă a dus la identificarea şi evidenţierea caracteristicilor stilistice, artistice, compoziţionale şi tehnice comune, dar şi a elementelor de diferenţiere incluse de autor în programul iconografic al fiecărui iconostas în parte. În modul de realizare a iconostaselor, am remarcat diferenþe în ceea ce priveşte  dimensiunile şi formele icoanelor, structura decorativă (sculptate şi policrome), fapt ce a impus pictorului adaptarea compoziţiilor şi proporţiilor personajelor, păstrând totuşi constantă unitatea manierei stilistice.

Descarcă pdf

Tags: , , , ,